QR Kod

Hacı Mahmud Ağa Camii

17. yüzyılda mescidin yanına sıbyan mektebi eklenmiş, 1874 yılından itibaren Halvetiliğin kollarından Şabaniliğin tekkesi olmuştur. Tekke ve zaviyelerin kapatılmasından sonra uzun süre atıl bekleyen yapı Zeytinburnu Belediyesi tarafından Kültür Vadisi projesi kapsamında aslına uygun şekilde restore edilmiştir.
Yakınlarında
959 metre mesafede
historical
Silivrikapı 959 metre mesafede
372 metre mesafede
religious
Seyyid Nizam Tekkesi ve Camii 372 metre mesafede
769 metre mesafede
historical
Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi 769 metre mesafede
478 metre mesafede
religious
Balıklı Rum Kilisesi ve Ayazması 478 metre mesafede