QR Kod

Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi

1980 yılında hastane bünyesinde Göğüs Cerrahi Merkezinin kurulmasıyla Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Göğüs Cerrahi Merkezine dönüşmüştür. Ülkemize bugüne kadar hem göğüs hastalıkları hem göğüs cerrahisi alanında yüzlerce uzman hekim yetiştiren hastane, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık turizmi için seçilen kurumlardan biridir. Mayıs ayının son cuması kutlanan Yedikule gününde hastanede bilimsel ve sosyal faaliyetler düzenlenmektedir.
Yakınlarında
492 metre mesafede
historical
Belgradkapı 492 metre mesafede
698 metre mesafede
historical
Silivrikapı 698 metre mesafede
398 metre mesafede
religious
Seyyid Nizam Tekkesi ve Camii 398 metre mesafede
905 metre mesafede
historical
Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi 905 metre mesafede