QR Kod

Seyyid Nizam Tekkesi ve Camii

Seyyid Nizam 1550 yılında 63 yaşında vefat etmiştir. Türbesinde oğlunun ve tarikatın diğer önde gelenlerinin sandukaları da vardır. Tekke 1872’de sarayın hareminden Ebrunigar Kalfa tarafından yeniden inşa ettirilmiştir. Cumhuriyet döneminde tekkelerin kapatılmasından sonra cami olarak kullanılmıştır. 2013- 2014 yıllarında Zeytinburnu Belediyesi tarafından burada yeni bir cami inşa edilmiştir. Yapının mimarı Aydın Yüksel’dir.
Yakınlarında
852 metre mesafede
historical
Belgradkapı 852 metre mesafede
736 metre mesafede
historical
Silivrikapı 736 metre mesafede
747 metre mesafede
historical
Balıklı Rum Vakfı Hastanesi 747 metre mesafede
398 metre mesafede
historical
Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi 398 metre mesafede