QR Kod

Balıklı Rum Kilisesi ve Ayazması

Genç Leon üzüntüyle etrafına bakınırken ilahi bir ses işitir. Bu ses ona civarda bir su kaynağı bulacağını, o suda yüzlerini yıkadıklarında adamın gözlerinin açılacağını, kendisinin de ileride imparator olacağını söyler. Kehanet gerçekleşip Leon 457 yılında tahta geçince buraya bir ayazma ve Panagia adıyla bir kilise yaptırır. Ayazma Bizans imparatorları ve eşlerinin uğradığı bir sağlık merkezi olmanın yanısıra halk tarafından da ilgi görmüş, çevresi mesire yeri olarak kullanılmıştır. 18. yüzyıldan sonra havuzundaki balıklardan dolayı Müslümanlar burayı “Balıklı Ayazma” olarak isimlendirmiştir. Kilisenin giriş kapısının üstünde güreş eden iki horoz figürü, 1835 İstanbul depreminde zarar gören yapının yeniden inşası sırasında ortaya çıkan anlaşmazlığı çözmek için yapılan horoz dövüşünde Rum cemaatin horozunun Ermeni cemaatinin horozuna galip gelmesini simgelemektedir. Kilisenin avlu kısmında 1841’den sonra İstanbul’da vefat eden patriklerin kabirleri yer almaktadır.
Yakınlarında
813 metre mesafede
historical
Belgradkapı 813 metre mesafede
491 metre mesafede
historical
Silivrikapı 491 metre mesafede
977 metre mesafede
historical
Mevlanakapı 977 metre mesafede
278 metre mesafede
religious
Seyyid Nizam Tekkesi ve Camii 278 metre mesafede