QR Kod

Belgradkapı

12. yüzyıl civarında Bizans tarafından örülerek kapatılmıştı. Osmanlı döneminde uzunca bir süre “Kapalı Kapı” olarak bilindi. 1521’de Belgrad’ın fethini müteakip İstanbul’a getirilen esnaf ve zanaatkar taifesinin bu bölgeye yerleştirilmesiyle Belgradkapı adını aldı. 1886’da yeniden açılmış olup hâlen kullanımdadır.
Yakınlarında
790 metre mesafede
historical
Altınkapı 790 metre mesafede
681 metre mesafede
historical
Silivrikapı 681 metre mesafede
852 metre mesafede
religious
Seyyid Nizam Tekkesi ve Camii 852 metre mesafede
793 metre mesafede
historical
Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi 793 metre mesafede