QR Kod

Elekçi Baba Türbesi

Sur kapılarından Silivrikapı’nın dışındadır. Bu zat Ebu Eyyüb el Ensari ile gelen mücahitlerden sayıldığı gibi, Fatih Sultan Mehmed Han’ın alemdarı Muslihüddin Dede olduğu da söylenmektedir. Rivayete göre, “Elene elene buraya kadar geldik” dedikten sonra elek gibi delik deşik olan kalkanından geçen bir okla Silivri kapısı önünde şehit düşmüştür. Sandukası üzerinde elekler bulunan ahşap türbesi 1925 yılında yanmıştır.
Yakınlarında
691 metre mesafede
historical
Belgradkapı 691 metre mesafede
26 metre mesafede
historical
Silivrikapı 26 metre mesafede
875 metre mesafede
historical
Mevlanakapı 875 metre mesafede
717 metre mesafede
religious
Seyyid Nizam Tekkesi ve Camii 717 metre mesafede