QR Kod

Yenikapı Mevlevihanesi

Yenikapı Mevlevihanesi vakıflar tahsisi dışında başta padişahlar ve diğer devlet erkânı olmak üzere birçok muhibbanın nakit veya tamir yardımını görmüştür. Buhurizade Mustafa Itri, Şeyh Gâlib ve Hammamizade İsmail Dede Efendi gibi önemli şahsiyetler Yenikapı Mevlevihanesinde yetişmiştir. Mevlevihane, Balkan ve Çanakkale savaşları sebebiyle hastane, tekkelerin kapatılmasıyla da uzun süre öğrenci yurdu olarak kullanılmıştır. Birçok kez yangın felaketine maruz kalmıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Zeytinburnu Belediyesi işbirliğiyle 2004-2009 yılları arasında restore edilerek Fatih Sultan Mehmed Vakıf Üniversitesine tahsis edilmiştir.
Yakınlarında
999 metre mesafede
historical
Silivrikapı 999 metre mesafede
408 metre mesafede
historical
Mevlanakapı 408 metre mesafede
912 metre mesafede
historical
Topkapı 912 metre mesafede
300 metre mesafede
religious
Merkezefendi Külliyesi 300 metre mesafede