QR Kod

Merkezefendi Külliyesi

Burası büyük ihtimalle Bizans dönemine ait bir ayazmaydı. Merkez Efendi burayı çilehane olarak kullanmıştır. Müritlerin kendi imkânlarıyla yaptıkları tekke Kanuni’nin kız kardeşi Şah Sultan tarafından 1552-1572 yılları arasında Mimar Sinan’a yeniden inşa ettirilmiştir. Külliye; cami-tevhithane, çilehane, derviş hücreleri, selamlık, harem, mutfak, taamhane, hamam, türbe ve hazireden oluşmaktadır. Çeşitli dönemlerde yapılan tadilatlar esnasında yapı bloğu büyük oranda değişikliğe uğramış, darülkurra, çeşme, şadırvan eklenmiştir. Cümle kapısı alnında yer alan kitabe tekkenin II. Mahmud tarafından yenilendiğini bildirmekte olup Yesarizade Mustafa İzzet Efendi (öl. 1849) tarafından yazılmıştır. 1925 yılında tekke ve zaviyelerin kapatılmasından sonra burası cami olarak kullanılmıştır. 1965 yılında ve 2010-2013 yıllarında Zeytinburnu Belediyesi tarafından yapılan restorasyonlarla bugünkü hâlini almıştır. Harem binası bugün Türk Dünyası Belediyeler Birliği merkezidir.
Yakınlarında
241 metre mesafede
historical
Mevlanakapı 241 metre mesafede
621 metre mesafede
historical
Topkapı 621 metre mesafede
268 metre mesafede
culturual
Panorama 1453 Tarih Müzesi 268 metre mesafede
752 metre mesafede
religious
Arakiyeci İbrahim Ağa Camii 752 metre mesafede