QR Kod

Abdülbaki Paşa Darülkurrası

Girişin üzerindeki sülüs hatlı ayetli kitabede, yapının 1618 yılında inşa edildiği yazmaktadır. Mimarisi klasik Osmanlı üslubunu yansıtmaktadır. Kare planlı, kubbelidir. Kesme küfeki taşıyla yapılmıştır. Haziresinde Abdülbaki Paşa ve Sultanahmed Camii kürsü şeyhi Mehmed Eşref Efendi’nin (öl. 1880) kabirleri bulunmaktadır. Zeytinburnu Belediyesi tarafından 2007 yılında aslına uygun şekilde restore edilmiş ve Nağmedar adıyla kültür ve sanat faaliyetleri yapılmaktadır.
Yakınlarında
262 metre mesafede
historical
Mevlanakapı 262 metre mesafede
630 metre mesafede
historical
Topkapı 630 metre mesafede
24 metre mesafede
religious
Merkezefendi Külliyesi 24 metre mesafede
261 metre mesafede
culturual
Panorama 1453 Tarih Müzesi 261 metre mesafede