QR Kod

Erikli Baba Tekkesi

Yine bahçesindeki Bizans dönemi kalıntıları burada önceden de dinî bir yapının bulunduğu ihtimalini düşündürmektedir. Vakayi Hayriye’ye kadar bilhassa Yeniçeri Ocağının rağbet ettiği bir Bektaşi tekkesi olarak kalmış, II. Mahmud tarafından yıktırıldıktan kısa zaman sonra Bektaşi kültüründe önemli bir yeri olan Perişan Baba tarafından yeniden uyandırılmıştır. 1925’te tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla konut olarak kullanılmış, bakımsız kalmıştır. 1993’te Erikli Baba Kültür Derneği tarafından aslına uygun şekilde yeniden inşa ettirilmiştir.
Yakınlarında
698 metre mesafede
historical
Altınkapı 698 metre mesafede
89 metre mesafede
tombs
Deryai Ali Baba Türbesi 89 metre mesafede
675 metre mesafede
culturual
Kazlıçeşme Sanat 675 metre mesafede
49 metre mesafede
historical
Kazlıçeşme 49 metre mesafede